Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2021 ::Szkoła Podstawowa w Miękini

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2021

2021-11-25

Nasza szkoła 19 listopada 2021 r. wzięła udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 32  rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Do akcji przystąpiła także nasza szkoła, która zorganizowała w ramach tego dnia  różne aktywności. Uczniowie i nauczyciele szkoły podjęli wiele działań: wykonali plakaty tematyczne, przeprowadzili zajęcia w oparciu o przygotowane przez UNICEF materiały, ubrali się w kolorze UNICEF - „na niebiesko dla każdego dziecka”, oglądali prezentacje i filmy o prawach dziecka. Już od samego rana na korytarzach szkolnych były przygotowane dekoracje, dzieci przyszły ubrane na niebiesko. Pani dyrektor Małgorzata Biszczak-Kunik w asyście pani dyrektor Marzeny Wantuch odwiedzała wszystkie klasy i przekazywała prezenty. Uczniowie z klas  I-III otrzymali plany lekcji z prawami dziecka, natomiast wszystkim starszym klasom pani dyrektor przygotowała karty prawa dziecka. Pani dyrektor przypominała także w tym dniu o obowiązkach dzieci.

Na drugiej godzinie lekcyjnej dla klas I-III odbyło się balonowe spotkanie na korytarzach oraz symboliczny niebieski marsz z balonami.

Uczniowie klas pierwszych otrzymali kolorowanki tematyczne oraz uczyły się piosenki o prawach dziecka.

Podjęte działania zwiększyły świadomość uczniów na temat praw dzieci na całym świecie.

 

                                                                  Małgorzata Biszczak-Kunik

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Miękini

 wraz z opiekunami Wolontariatu

 

 

 

 

 

Galeria
 


Szkoła Podstawowa

im. Orła Białego w Miękini

dziadek-i-babcia-ruchomy-obrazek-0103

55-330 Miękinia,

ul. Szkolna 2,

tel. 717360071/ fax 717360070

 

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Dzień Babci
od: 2022-01-21 do: 2022-01-21