::Szkoła Podstawowa w Miękini:: ::Szkoła Podstawowa w Miękini

Koncepcja pracy szkoły - kliknij w link

 

 

 

(…)każdy człowiek jest siedliskiem talentów. Jest artystą czy jako uczeń, sprzedawca, pielęgniarz, lekarz inżynier, czy też rolnik. Wszędzie tam, gdzie rozwija swoje zdolności jest on artystą.

Joseph Beuys
 1. Misja Szkoły Podstawowej:
  • wychowanie dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym i zawodowym;
  • wpajanie humanistycznego systemu wartości;
  • kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
  • wzbudzanie zainteresowań, rozwijanie uzdolnień;
  • promowanie zdrowego stylu życia;
  • przygotowanie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym; pielęgnowanie wartości kulturowych naszego regionu i kraju;
  • wykształcenie ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności;
  • wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę; potrafiącego korzystać z różnorodnych źródeł wiedzy oraz narzędzi technologii informacyjnej;
  • zapewnienie wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień dziecka w przyjemnej i twórczej atmosferze.
 2. Wizja Szkoły Podstawowej:
  • wysoki poziom nauczania realizowany poprzez: otwartość na wiedzę, umiejętność korzystania z różnych źródeł celem zdobycia potrzebnych informacji;
  • kształtowanie wewnętrznej motywacji ucznia do uczenia się;
  • kształtowanie osobowości ucznia.
 3. Absolwent Szkoły Podstawowej to uczeń:
  • dobrze wykształcony, otwarty na wiedzę i potrafiący praktycznie ja wykorzystać;
  • odznaczający się tolerancją, aktywnością i empatią;
  • posiadający takie umiejętności interpersonalne jak:
   • współpraca z innymi,
   • komunikatywność
   • życzliwość,
   • otwartość na potrzeby innych;
  • godnie reprezentujący ojczyznę;
  • potrafiący korzystać z różnorodnych źródeł informacji;
  • wewnętrznie zmotywowany do nauki oraz zdobywania wiedzy i umiejętności;
  • nie posiadający kompleksu wsi;
  • potrafiący argumentować i prezentować własny punkt widzenia;
  • dbający o swoje ciało, jego rozwój i zdrowie;
  • odróżniający dobro od zła;
  • potrafiący samodzielnie zaplanować, zorganizować i ocenić swoją pracę;
  • efektywnie współdziałający w zespole;
  • dbający o środowisko;
  • poprawnie posługujący się językiem polskim.

Szkoła Podstawowa

 im. Orła Białego w Miękini

ul.Szkolna 2, 

55-330 Miękinia

tel. 713144981, 

713144962

 

orzel-ruchomy-obrazek-0099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Wakacje - wszystkim życzymy wspaniałego wypoczynku!
od: 2024-06-22 do: 2024-08-31