::Szkoła Podstawowa w Miękini:: ::Szkoła Podstawowa w Miękini

Nasza szkoła została zakwalifikowana do programu "Cyfrowa Szkoła". 
14. maja na stronie Ministerstwa Edukacji ogłoszono listę szkół, w których pilotażowo zostanie wdrożony program. 
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła", będzie realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.
Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego do realizacji wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program wpisuje się w kierunkowe założenia wyrażone w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Program opiera się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie TIK w edukacji przyczyni się także do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie.

Szczegóły na www.cyfrowaszkoła.men.gov.pl

 

W ramach realizowanego w naszej szkole pilotażowego programu MEN -  „Cyfrowa Szkoła”, którego celem jest  jest wypracowanie optymalnego modelu realizacji programu wieloletniego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji – zakupiono niezbędny do realizacji założeń programu sprzęt komputerowy i wyposażenie sal dydaktycznych:


- 7 tablic interaktywnych z oprogramowaniem
- 7 rzutników
- 60 laptopów uczniowskich oraz 13 nauczycielskich
- 13 pendrive’ów
- 2 wizualizery
- 2 dukarki
- 2 szafy na laptopy wyposażone w zasilanie
- 7 kompletów głośników do tablic

Ponadto w szkole została stworzona i rozprowadzona sieć Wi-Fi.

Podczas realizacji  projektu, przy użyciu wskazanego sprzętu, uczniowie i nauczyciele rozwiną swoje kompetencje cyfrowe i  nabędą kwalifikacje niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

 

Szkoła Podstawowa

 im. Orła Białego w Miękini

ul.Szkolna 2, 

55-330 Miękinia

tel. 713144981, 

713144962

 

orzel-ruchomy-obrazek-0099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Wakacje - wszystkim życzymy wspaniałego wypoczynku!
od: 2024-06-22 do: 2024-08-31