::Szkoła Podstawowa w Miękini:: ::Szkoła Podstawowa w Miękini
 1. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny
 2. Koncepcja Pracy Szkoły
 3. Procedura współpracy z rodzicami
 4. Regulamin szkolny
 5. Regulamin szafek szkolnych
 6. Regulamin wypożyczania laptopów
 7. Umowa wypożyczenia laptopa i oprogramowania komputerowego
 8. Regulamin dziennika elektronicznego
 9. Regulamin biblioteki
 10. Plan pracy szkoły
 11. Statut Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
 12. Statut Przedszkola im. Orła Białego
 13. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 14. Karta zapisu do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
 15. Karta zapisu do świetlicy szkolnej
 16. Karta zapisu dziecka na obiady w stołówce szkolnej
 17. Regulamin wyjść i wycieczek szkolnych
 18. Kompetencje kluczowe
 19. Wniosek o przyznanie stypendium
 20. Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego Szkoła Podstawowa w Miękini
 21. Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego ZSP Miękinia
 22. Procedury organizacji pracy szkoły podczas pandemii- aktualizacja z dn.6.04.2022r.
 23. Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej - regulamin
 24. Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej-regulamin
 25. Wykaz podręczników dla klas 1-3 rok.szk.2023.2024
 26. Wykaz podręczników dla klas 4-8 rok.szk.2023.2024
 27. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szk.2023.2024
 28. Punktowy system oceniania

Szkoła Podstawowa

 im. Orła Białego w Miękini

ul.Szkolna 2, 

55-330 Miękinia

tel. 713144981, 

713144962

 

orzel-ruchomy-obrazek-0099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Rok szkolny
od: 2023-09-04 do: 2024-06-21