::Szkoła Podstawowa w Miękini:: ::Szkoła Podstawowa w Miękini

Koordynatorzy projektu "Cyfrowa Szkoła"

  1. Małgorzata Biszczak - Kunik
  2. Alicja Skoczylas
  3. Dorota Wagus - Mańka
  4. Paulina Matkowska
  5. Katarzyna Sobańska

 

Ramowy Plan Pracy Szkolnego Zespołu ds. TIK - rok szkolny 2012-2013

 

1. Zebranie zespołu i zapoznanie sie z zasadami TIK i realizowanego w szkole projektu.  listopad/grudzień

2. Zapoznanie się ze sprzętem i oprogramowaniem, które będzie wykorzystywane w ramach TIK - szkolenie zespołu TIK- grudzień.

3. Przygotowanie szkolenia dla pozostałych nauczycieli z zakresu dostępnego sprzętu oraz jego oprogramowania. -grudzień

4. Przygotowanie regulaminów pracy ze sprzętem, związanym z wdrażaniem TIK w szkole, tj. regulaminu wypożyczania laptopów dla uczniów, regulaminu korzystania z pracowni komputerowej oraz laptopów (mobilnych) podczas różnego rodzaju zajęć lekcyjnych (dla uczniów i nauczycieli), regulamin przechowywania i dysponowania sprzętem oraz oprogramowaniem w ramach TIK.- grudzień

5. Przygotowanie karty rozliczeniowej dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach TIK i wykorzystujący dostępny w szkole sprzęt oraz jego oprogramowanie podczas realizacji założeń PP. -grudzień

6. Przygotowanie informacji dla rodziców dot. realizacji w szkole programu TIK (informacja dla wychowawców, którzy przekażą ją rodzicom). - styczeń

7. Szkolenie zespołu TIK z zakresu obsługi systemu E-Klasa. - grudzień

8. Przygotowanie szkoleń dla pozostałych nauczycieli z zakresu obsługi systemu E-Klasa. - grudzień/styczeń

9. Bieżąca aktualizacja strony internetowej szkoły pod kątem sposobów realizacji TIK. - cały rok

10. Monitorowanie wdrożenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK. (hospitacje zajęć, dyskusje nauczycieli) - cały rok

11. Przygotowanie zajęć pokazowych z wykorzystywania TIK w procesie nauczania dla samorządowych partnerów szkoły oraz zaprzyjaźnionych placówek edukacyjnych. - luty/marzec

12. Bieżące reagowanie na potrzeby uczniów i nauczycieli, zgłaszane członkom zespołu TIK. - cały rok

13. Semestralne i roczne podsumowanie pracy zespołu TIK - przedkładane podczas rad pedagogicznych. luty/czerwiec

14. Ewaluacja realizacji projektu TIK w szkole. czerwiec.

-Powyższy plan pracy zespołu TIK ma charakter ramowy i będzie na bieżąco uzupełniany w zależności od potrzeb i kierunków rozwoju projektu TIK w szkole.

-Osoby odpowiedzialne za realizację zadań -  koordynatorzy, cały zespół lub osoby, które będą na bieżąco wskazywane przez koordynatorów.

-Głównym celem pracy zespołu TIK jest przygotowanie i wdrożenie programu TIK w nauczaniu uczniów w szkole podstawowej i efektywne korzystanie z posiadanych narzędzi podczas realizacji PP. Działania zespołu mają na celu zapoznanie oraz przygotowanie środowiska szkolnego do zmian w nauczaniu pod kątem TIK, zapoznanie z nowymi technologiami i metodami nauczania w ramach TIK oraz pomoc w realizacji programu.

-Miarą sukcesu pracy zespołu TIK będą wyniki ewaluacji realizacji programu TIK w szkole, które wykażą, że nauczyciele oraz uczniowie opanowali umiejętności z zakresu wykorzystywania narzędzi technologicznych (multimedialnych, informatycznych) w edukacji i wykorzystują je podczas procesu nauczania, co przyczyni się do poprawy efektywności nauczania i zdobywania wiedzy przez uczniów.

Szkoła Podstawowa

 im. Orła Białego w Miękini

ul.Szkolna 2, 

55-330 Miękinia

tel. 713144981, 

713144962

 

orzel-ruchomy-obrazek-0099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Wakacje - wszystkim życzymy wspaniałego wypoczynku!
od: 2024-06-22 do: 2024-08-31