::Szkoła Podstawowa w Miękini:: ::Szkoła Podstawowa w Miękini

Prezydium Rady Rodziców SP:

Składka na Radę Rodziców na rok szkolny wynosi 25,00 zł na każde dziecko uczące się w Szkole Podstawowej.

Zebrane składki należy wpłacić skarbnikowi - Pani Weronice Matyle lub na konto.

Nr konta RR: 10 1090 2499 0000 0001 4843 4568.

75% zebranej sumy jest przeznaczone na  nagrody dla uczniów, dofinansowanie imprez dla naszych dzieci itp.

 

 

 

Szkoła Podstawowa

im. Orła Białego w Miękini

55-330 Miękinia

ul. Szkolna 2

tel.71 314 49 81,

71 314 49 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Rok szkolny
od: 2022-09-01 do: 2023-06-23