Pilne! Sprzęt Elektroniczny! ::Szkoła Podstawowa w Miękini

Pilne! Sprzęt Elektroniczny!

2023-08-28

Rodzice uczniów oraz pełnoletni uczniowie, którzy otrzymali sprzęt elektroniczny w ramach projektu ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, najpóźniej do dnia 5 września 2023 roku są zobowiązani do złożenia oświadczeń dotyczących posiadania i korzystania ze sprzętu.

Oświadczenia można składać
w sekretariatach szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Miękinia oraz Biurze Obsługi w Urzędzie Miejskim w Miękini.

Wzór oświadczenia można uzyskać w sekretariatach szkół i w Urzędzie Miejskim w  Miękini, jak również pobrać z załącznika.

Załącznik


Szkoła Podstawowa

 im. Orła Białego w Miękini

ul.Szkolna 2, 

55-330 Miękinia

tel. 713144981, 

713144962

dziecko-ruchomy-obrazek-0197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Rok szkolny
od: 2023-09-04 do: 2024-06-21